Onderzoek

Door middel van een kennismakingsgesprek en eventueel een vervolggesprek, vragenlijsten, testen of observaties zal de ergotherapeut samen met u in kaart brengen wat uw beperkingen en mogelijkheden in het dagelijks handelen zijn. Het is mogelijk dat de ergotherapeut u toestemming vraagt om contact op te nemen met andere betrokkenen, zodat een compleet beeld verkregen wordt. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze onderzoeksfase wordt samen met u beoordeeld of u bij ergotherapie op het juiste plek bent. Mocht (alleen) ergotherapie voor u niet de oplossing zijn, kan de ergotherapeut samenwerken met of u doorverwijzen naar een andere professional.

Behandeling, begeleiding en advisering

Aan het begin van de behandeling wordt samen met u bekeken wat u wilt behalen. Deze wensen worden in samenspraak met u opgesteld in realistische doelen. Door middel van de ergotherapie behandeling, begeleiding en advisering wordt aan deze doelen gewerkt. Hierbij kan gedacht worden aan de activiteit op een andere manier uitvoeren, maar ook kunnen diverse hulpmiddelen een oplossing bieden. De ergotherapeut kan tevens helpen bij het aanvragen van de betreffende hulpmiddelen.

Evaluatie

Tussendoor en aan het einde van de ergotherapie behandeling wordt geƫvalueerd in hoeverre de doelen behaald zijn. Aan de hand van deze evaluatie wordt samen met u besloten of doorgaan met de behandeling raadzaam is. Indien voortzetting van de behandeling nodig is, wordt besproken hoe de behandeling verder gaat. Wanneer u naar Progres bent verwezen door uw (huis)arts worden de bevindingen kort aan hen gerapporteerd. Tot slot worden bij het afronden van de ergotherapie behandeling uw wensen met betrekking tot nazorg besproken.