Arbeid & Gezondheid

‘Arbeid en Gezondheid’ wordt een steeds belangrijker werkterrein: de arbeidsparticipatie moet omhoog en we moeten langer doorwerken, ook wanneer de gezondheid niet optimaal is. Klachten tijdens het werk kunnen verstrekkende gevolgen hebben: van niet optimaal functioneren en dreigende uitval tot kort- of langdurend verzuim. Werkuitval heeft een grote impact op de werkgever, maar ook op de werknemer. Wie noodgedwongen thuis zit kan door het gemis van een vast ritme en sociale contacten in een gat vallen. En hoe langer iemand aan de zijlijn staat, hoe moeilijker het is terug te keren. Om dit te voorkomen is het belangrijk om op tijd in actie te komen.

De ergotherapeut kan in verschillende fasen ingeschakeld worden:

  • Preventief: met als doel voorkomen van arbeidsgerelateerde klachten en ziekteverzuim.
  • Curatief (behandelend): met als doel zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. En te blijven! Het soort patiënten is heel gevarieerd. Het gaat om werknemers met bijvoorbeeld MS, reuma, dwarslaesie, (beginnende) CANS, rugklachten, stress, depressie enzovoort. Daarnaast kan ook het soort werk sterk verschillen. Ook studenten kunnen zich melden bij Ergotherapie Progres.

De ergotherapeut van Progres heeft het volgende te bieden:

  • Werkplekadvies, waarvoor vooraf een werkplekonderzoek wordt gedaan;
  • Coaching: begeleiding op de werkplek gericht op het in de praktijk brengen van de adviezen;
  • Advies en training gericht op eventuele hulpmiddelen, zoals een aangepaste muis, toetsenbord, stoel of laptopstandaard;
  • Voorlichting en advies aan werknemer, werkgever en collega’s;
  • Re-integratie: begeleiding bij de terugkeer naar werk.