Over Progres

Progres is een eerstelijns praktijk voor ergotherapie. Binnen de praktijk worden kinderen, volwassenen en ouderen behandeld. Wanneer u beperkingen ervaart in de uitvoer van dagelijkse activiteiten kunt u terecht bij Ergotherapie Progres. Om deze beperkingen zo goed mogelijk in kaart te brengen kan de ergotherapeut de voorkeur geven aan gesprekken en observaties in de thuissituatie. Onze ergotherapeut komt dan bij u thuis, op het werk of op school. Deze locatie is afhankelijk van de activiteit waarin u moeilijkheden ervaart. Gedurende het gehele traject streeft onze ergotherapeut naar een positieve insteek: niet blijven denken in beperkingen, maar samen zoeken naar oplossingen. Wij gaan hierbij uit van uw sterke kanten en mogelijkheden, zodat u de regie over het eigen leven kunt behouden of weer terugkrijgt.

Missie & Visie

Kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en kwaliteit zijn de kernwoorden van Ergotherapie Progres. Middels deze drijfveren streeft Progres naar het behalen van de gezamenlijke doelen en dus een tevreden cliënt. Het vergroten van de zelfstandigheid van de cliënt speelt hierbij een belangrijke rol. [Lees meer]

 
“Niet het beste ervan maken,
 maar het beste eruit halen!”