Volwassenen & Ouderen

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat ergotherapie bijdraagt aan het vergroten van de zelfstandigheid van mensen. Gezien de verschuivingen in de gezondheidszorg en de toenemende vergrijzing groeit de behoefte aan ergotherapie dan ook sterk. Het (vroegtijdig) inschakelen van een ergotherapeut kan zelfs een opname of dagbehandeling in een verpleeghuis of andere zorginstelling voorkomen of uitstellen. Ergotherapie verlicht bovendien de taken en werkzaamheden van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.

De doelgroep die binnen Ergotherapie Progres behandelt kan worden is dan ook zeer divers. Om allerlei redenen kan iemand problemen ervaren in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Onze ergotherapeut zoekt samen met de cliënt naar oplossingen om de activiteit weer zo zelfstandig mogelijk en naar eigen tevredenheid uit te kunnen voeren.

Ergotherapie Progres behandelt, begeleidt en adviseert cliënten die hun dagelijkse activiteiten niet meer uit kunnen voeren zoals zij dit graag willen of dit gewend zijn te doen. Vaak worden de beperkingen ervaren door bijvoorbeeld ouderdom, dementie, multiple sclerose (MS), reuma, chronische pijn of een herseninfarct. Enkele voorbeelden waarmee u terecht kunt bij Ergotherapie Progres:

Zelfverzorging: bijvoorbeeld wassen, kleden, eten, toiletbezoek, haren kammen of scheren.

Productiviteit:

  • Huishouden: bijvoorbeeld koken, opruimen, schoonmaken of het doen van boodschappen;
  • Werk of studie: zoals schrijven of gebruiken van de computermuis;
  • Verzorging van anderen/opvoeding: bijvoorbeeld het verzorgen van een kind.

Ontspanning:

  • Hobby’s: zoals kaarten, sporten, lezen, tuinieren en handvaardigheid;
  • Opnemen en onderhouden van sociale contacten;
  • Verdeling van uw energie over de dag (belasting/belastbaarheid).

Verplaatsen: zoals lopen, gebruik van openbaar vervoer, autorijden, opstaan uit een stoel, omdraaien in bed of gebruiken van een loophulpmiddel, scootmobiel of rolstoel.

Cognitie: geheugenproblemen, moeite met plannen of moeite met het indelen van de dag.