Samenwerking

Om kwalitatief goede zorg te realiseren, is het voor de ergotherapeut van groot belang om samen te werken met andere professionals. Progres werkt onder andere nauw samen met (huis)artsen, fysiotherapeuten, logopedisten, podotherapeuten, psychologen en de thuiszorg. Indien de ergotherapeut samen wil werken met andere professionals, zal hier altijd vooraf uw toestemming voor gevraagd worden.

Ergotherapie Progres maakt deel uit van MeeDoeN. Dit is een multidisciplinair samenwerkingsverband voor oudere cliënten in regio Bladel. Hierin participeren de volgende disciplines: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, podotherapeuten, huisarts, orthopedisch schoentechnoloog, diëtistes, pedicure en leden van het wijkteam. Daarnaast is Laura aangesloten bij ParkinsonNet. Dit betekent dat zij bevoegd is om te werken met mensen met Parkinson en hiervoor extra scholingen heeft gevolgd. Simone is als kinderergotherapeut aangesloten bij KETP. Dit is een netwerk van kinderergotherapeuten.