Missie & Visie

Kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en kwaliteit zijn de kernwoorden van Ergotherapie Progres. Middels deze drijfveren streeft Progres naar het behalen van de gezamenlijke doelen en dus een tevreden cliënt. Het vergroten van de zelfstandigheid van de cliënt speelt hierbij een belangrijke rol. Om de doelen te behalen en de zelfstandigheid te vergroten, behandelt, begeleidt en adviseert de ergotherapeut op systematische wijze en wordt gebruik gemaakt van de best bewezen behandeling voor de betreffende situatie. Daarnaast streeft Progres naar zorg op maat. Om dit te kunnen realiseren is eigen inbreng van de cliënt een vereiste. Op deze manier kan de ergotherapeut de behandeling afstemmen op de wensen van de cliënt en kan persoonlijke aandacht geboden worden.

Wanneer u beperkingen ervaart in de uitvoer van dagelijkse activiteiten kunt u terecht bij Ergotherapie Progres. Om deze beperkingen zo goed mogelijk in kaart te brengen kan de ergotherapeut de voorkeur geven aan gesprekken en observaties in de thuissituatie. De ergotherapeut komt dan bij u thuis, op het werk of op school. Deze locatie is afhankelijk van de activiteit waarin u moeilijkheden ervaart. Gedurende het gehele traject streeft de ergotherapeut naar een positieve insteek: niet blijven denken in beperkingen, maar samen zoeken naar oplossingen. De ergotherapeut gaat hierbij uit van uw sterke kanten en mogelijkheden, zodat u de regie over het eigen leven behoudt/terugkrijgt.

Ergotherapie Progres vindt het belangrijk om de sociale omgeving te betrekken bij de behandeling. Hierbij kan gedacht worden aan uw partner, kinderen, vriend/vriendin of mantelzorger. Ook werkt de ergotherapeut vaak samen met eventueel andere betrokken professionals, op deze manier kunnen de behandelingen op elkaar worden afgestemd. Voor deze samenwerking zal altijd vooraf uw goedkeuring gevraagd worden.