Privacyverklaring Ergotherapie Progres

 

Uitgangspunten van Ergotherapie Progres bij de omgang met persoonsgegevens

  • Ergotherapie Progres gaat zorgvuldig om met toevertrouwde persoonsgegevens. Ergotherapie Progres werkt volgens de principes van dataminimalisatie. Dat wil zeggen dat wij niet meer persoonsgegevens verzamelen en verwerken dan nodig is voor de doelen waarvoor ze gebruikt worden.
  • Ergotherapie Progres gebruikt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Ze worden niet gedeeld met derde partijen, anders dan in dit privacy statement gemeld.
  • Ergotherapie Progres verwijdert persoonsgegevens uit systemen zodra ze niet meer nodig zijn, behalve in het geval van archivering. Op verzoek zullen persoonsgegevens worden verwijderd, behoudens wettelijke verplichtingen tot bewaren van gegevens.
  • Ergotherapie Progres draagt zorg voor up-to-date en up-to-standard beveiliging van persoonsgegevens en vereist dat ook van leveranciers. Van leveranciers wordt vereist dat ze aantoonbaar voldoen aan de eisen van de privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

CRM en financiële administratie

  • Ergotherapie Progres legt contactgegevens van zijn relaties vast in een CRMprogramma. Daarvoor worden niet meer gegevens gebruikt dan strikt noodzakelijk (naam, functie en organisatie, contactgegevens).
  • In de financiële administratie van Ergotherapie Progres worden uitsluitend de wettelijk vereiste gegevens vastgelegd.

 

Website Ergotherapie Progres (www.ergotherapieprogres.nl)

  • Op de website van Ergotherapie Progres worden geen persoonsgegevens vastgelegd. Voor de analyse van het gebruik van de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Omdat het IP-adres wordt gemaskeerd kunnen individuele bezoekers door Google Analytics niet worden getraceerd.
  • Google Analytics mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google diensten. Op de website worden verder geen trackers gebruikt of gegevens verzameld via cookies.

 

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Ergotherapie Progres heeft geen Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) omdat zij slechts beperkt (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt.

 

Tot slot

Mocht u het niet eens zijn met de bovenstaande privacy statement van Ergotherapie Progres, of een vraag of klacht hebben over de omgang met persoonsgegevens, dan verzoeken we u deze per e-mail te versturen aan info@ergotherapieprogres.nl

 

Ergotherapie Progres
Burgemeester van Houdtplein 22K
5531 GN Bladel