Valpreventie

Meneer V. is 82 jaar en valt regelmatig in zijn woning. De ergotherapeut geeft meneer advies dat gericht is op het voorkomen van vallen (valpreventie). Samen gaan ze na welke persoonlijke- en/of omgevingsgebonden factoren de oorzaak zijn van het vallen of de kans hierop vergroten. Wanneer de risico’s in kaart zijn gebracht geeft de ergotherapeut adviezen en wordt de woonomgeving van meneer aangepast waar nodig. Na instructie en begeleiding van de ergotherapeut is meneer V. niet meer gevallen en voelt zich stukken veiliger om zich te verplaatsen.

Dagelijkse activiteiten

Mevrouw R. is 47 jaar en is na de revalidatie vanwege een CVA weer thuis. Mevrouw en haar echtgenoot merken nu zij thuis is dat een heleboel zaken nog problemen opleveren. Zo heeft mevrouw moeite met kracht zetten bij bijvoorbeeld het opendraaien van kranen en potten. Ook vindt mevrouw het moeilijk om haar dag zelfstandig in te delen. Dit koppelen zij terug naar de revalidatiearts, die vervolgens zorgt voor een verwijzing naar eerstelijns ergotherapie. De ergotherapeut bekijkt samen met mevrouw en haar man tegen welke problemen zij precies aanlopen. Hierna worden oplossingen gezocht om mevrouw zo optimaal mogelijk te laten functioneren in haar eigen omgeving.

Verplaatsing buitenshuis

Mevrouw S. is 73 jaar en heeft moeite met de verplaatsing buitenshuis. De huisarts verwijst mevrouw S. door naar de ergotherapeut om te beoordelen op welke manier mevrouw zo zelfstandig mogelijk boodschappen kan doen. In overleg met de gemeente zorgt de ergotherapeut ervoor dat een scootmobiel op proef wordt geleverd. De ergotherapeut geeft mevrouw S. enkele lessen, zodat zij uit kan proberen of de scootmobiel een passende oplossing is.